ข่าวประชุมวิชาการ


 

Click to website: www.ace2019thailand.comRegistration : http://www.apget.org

DOWNLOAD : APGET BKK Training Course_Application Form (updated 13 September)


[ DOWNLOAD ]


สนใจติดต่อ 08-1425 -1845 และ  08-1755-8640


OUR UPCOMING WORKSHOP


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ชัยศิลป์วัฒนา
Professor Emeritus Dr. Pongsakdi Chaisilwattana
อาจารย์ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย - เยอรมัน

VIEW ALL PROFESSOR
ติดต่อ:ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดสหสาขาผ่านกล้องไทย – เยอรมัน Thai-German Multidisciplinary Endoscopic (Training Center) ภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกจุฑาธุช ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร.02-419-7000 ต่อ 4744-5, Fax.02 411-4245